Jogszabály hírek

"Az idő nekünk dolgozik!"

Korábbi híradásainkban is folyamatosan bíztattuk az ökoépítészet iránt elkötelezett érdeklődőket, hogy a jogszabályok kedvező irányban fognak változni, és gördülékenyebbé teszik a természetes vagy újrahasznosított építőanyagokból (vályog, szalma, bontott anyagok stb.) való építkezés engedélyeztetését. Jóslataink igaznak bizonyultak.
Eddig belügyminisztériumi állásfoglalás rendelkezett a nem szabványosítható építőanyagokról
(l. a lap aljáról letölthető dokumentumot). A 2013 júliusi törvényváltozásnak (l. alább) köszönhetően pedig jelentősen egyszerűsödtek ezek felhasználásnak lehetőségei. Reményeink szerint
2016-ra további jelentős könnyítés várható a lakásépítések engedélyeztetését illetően.
Részleteket l. az MNO cikkében.


 VÁLTOZOTT AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK 
 MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEINEK ÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK AZ IGAZOLÁSA
 

"2013. július 1-én hatályát vesztette az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM–GKM–KvVM együttes rendelet. Ezt követően már a 305/2011/EU rendeletben rögzített, az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételeknek kell megfelelni, melyhez „Teljesítménynyilatkozat”-ot kell kibocsátani."

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem szükséges szabványosítási eljárás, azaz az ún. ÉMI engedély a felhasznált építőanyagokra, de természetesen biztosítani kell a beépítendő anyag minőségét és megfelelőségét egyedi építőanyagok esetén is (mint pl. a vályog). Az ehhez szükséges vizsgálatok (pl. nyomószilárdsági próbák) jóval egyszerűbbek és nagyságrendekkel olcsóbbak, és a tervező végezteti el, majd az eredményeket a tervdokumentációhoz csatolja.

Részletes jogszabályok:

Ċ
Monika Erika Dr. Kovacs,
2015. jan. 21. 5:08